De vrijwillige ouderbijdrage is echt vrijwillig!

Niet van toepassing

Het is weer de tijd van de schoolreisjes, het kamp of andere uitjes die de school van uw kind organiseert. Zij vragen hiervoor een bijdrage maar niet altijd is voor ouders duidelijk dat deze vrijwillig is. Er wordt nog steeds gedacht dat je kind niet mee mag als je niet betaalt. Scholen schrijven dit wel vaak in de schoolgids, maar door de vele herinneringen twijfelt een ouder toch snel en betaalt dan toch, ondanks dat dit eigenlijk niet binnen het budget past.

Maar, uw kind mag altijd mee als de school op reis gaat. Het is de verantwoordelijkheid van de school om u daar goed over te informeren. Zij mogen niet aandringen om toch te betalen. Ze mogen een bijdrage vragen, maar als u niet wilt of kunt betalen, dan hoeft dat niet. En uw kind mag wel mee als de rest van de groep/klas ook gaat. En, u hoeft niet uit te leggen waarom u niet betaalt. 

Is de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten op school verplicht? | Rijksoverheid.nl

Klik op bovenstaande link en bekijk de video waarin het nogmaals goed wordt uitgelegd.