Wie zijn wij?

Niet van toepassing

Over stichting Leergeld Breda

Als Stichting Leergeld Breda richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen zoals bijvoorbeeld een laptop of een grafische rekenmachine, maar ook voor een fiets kunt je een aanvraag doen. Wij zijn ook intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur, wij kunnen de aanvraag voor je doen bij het Jeugdfonds. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Stichting Leergeld Breda is een vrijwilligersorganisatie en is lid van de Vereniging Leergeld Nederland. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de Nederlandse gemeenten.

De stichting vindt dat "alle kinderen mogen meedoen met normale schoolse en buitenschoolse activiteiten"; juist ook de kinderen van gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn.

Samenwerkingen

Om dit doel te bereiken werkt Stichting Leergeld Breda nauw samen met:
• Gemeente Breda
• Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda
• Onderwijs( basis - en voortgezet onderwijs en MBO)
• Vele maatschappelijke instellingen in Breda
 Landelijk platform Samen voor alle kinderen:     "Samen voor alle kinderen" is een samenwerking tussen Leergeld Nederland met Jeugdfonds Sport en Cultuur, National Fonds Kinderhulp en Jarige Job.

In Breda werken Gemeente Breda, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Breda nauw samen om het mogelijk te maken dat alle kinderen mee kunnen doen.

BELEIDSPLAN Stichting Leergeld Breda 2022 (klik hier)

Kort en bondig komt het erop neer dat de St. Leergeld Breda vanuit haar beleid en doelstelling het volgende probeert te realiseren:
- een vangnetfunctie te hebben
- gezinnen wegwijs te maken in het woud van regelgeving
- het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan
- de jeugdwerkeloosheid mede te helpen voorkomen
- door laagdrempeligheid de gezinnen binnen te komen die hulp nodig hebben.

Werkwijze

Leergeld Breda werkt volgens de landelijke Leergeld Nederland formule. Nadat een aanvraag is binnengekomen bij Leergeld wordt er met ouder(s) of verzorger(s) een afspraak gemaakt voor een huisbezoek door een van onze intermediairs. Een intermediair is een speciaal voor leergeld opgeleide vrijwilliger die met ouders de aanvraag en de financiële situatie bespreekt. Ook wordt bekeken of andere kinderen in het gezin iets nodig hebben waar Leergeld mee kan helpen. De intermediair kan ook nog goede adviezen geven om elders ondersteuning te vinden. Maatwerk leveren is voor Leergeld Breda een belangrijk uitgangspunt. De aanvraag wordt besproken in een bestuurscommissie (beoordelingscommissie). Ouders worden daarna zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit.

Financiën

De Stichting kan haar activiteiten uitvoeren door financiële ondersteuning van de gemeente Breda in de vorm van subsidie en middels giften en donaties die zij ontvangt van bedrijven, particuliere fondsen, goede doelen clubs of personen die het werk van Leergeld willen steunen.

                                            Met dank aan  SPONSORS Leergeld Breda (klik)


Jaarverslagen


 AVG privacy reglement

 Anbi status