Voor wie doen we het?

Niet van toepassing

Voor wie?

We zijn er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit huishoudens met een Bredapas, of een inkomen dat onder of rond de Bredapasgrens ligt. 

  • Per 1 januari 2024 is de Bredapas grens een gezinsinkomen dat lager is dan € 2390,= (netto maandinkomen van uw gezin exclusief vakantiegeld)

Vanuit de stichting wordt gekeken naar het daadwerkelijk te besteden inkomen. Dus als je meer verdient, maar hoge woonlasten of schulden hebt, kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een bijdrage.

Wat kunnen wij je bieden?

De verschillende soorten hulp die wij je kunnen bieden kun je vinden op de voorzieningenpagina.

Wat kun je verwachten?

Nadat je een aanvraag bij ons hebt ingediend en je bent een nieuw gezin voor ons, dan zal een vrijwilliger contact met je opnemen om je persoonlijke situatie door te nemen. Deze persoon kijkt naar je omstandigheden, financiële situatie, etc. De gegevens uit dit gesprek worden besproken in de beoordelingscommissie.  Na deze beoordeling krijg je duidelijkheid of je aanvraag wordt goedgekeurd. Ben je al bekend bij ons, dan zal de coördinator contact met je opnemen om je aanvraag te bespreken. Goed om te weten: doe altijd eerst een aanvraag voordat je een verplichting aan gaat.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Lees hier meer over in ons privacyreglement.