Laptop

Niet van toepassing

Heeft jouw kind een laptop of Chromebook nodig? Stichting Leergeld Breda kan hier misschien bij helpen. Zo kan je kind zich ontwikkelen op digitaal gebied en schoolopdrachten uitvoeren. Wij hebben goede afspraken met Voortgezet Onderwijs scholen en bijvoorbeeld de Rent Company waar veel scholen mee samenwerken. Bestel dus niet eerst de laptop/Chromebook zelf maar neem eerst contact op met ons.

Voor het basisonderwijs kunnen wij eventueel een Chromebook geven, wij doen dit op zijn vroegst vanaf groep 5. Kinderen op de basisschool moeten dan wel samen doen met het Chromebook, niet ieder kind in een gezin krijgt een eigen Chromebook. Wij overleggen wel altijd eerst met school of een Chromebook nodig/gewenst is.

Vul het aanvraagformulier in en wij bespreken de situatie met je.